LOVITURĂ DURA pentru România: Săptămâna viitoare va fi dictată o CONDAMNARE la Curtea de Justiţie a UE (surse)

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene va anunţa pe 18 octombrie hotărârea în cauza C-301/17 Comisia Europeană c. România, privind obligațiea Statelor membre de a lua măsurile necesare pentru a închide siturile care nu au primit o autorizație.

În data de 23 mai 2017, Comisia Europeană a introdus o acțiune împotriva României privind 68 de depozite de deșeuri existente. Prin această acțiune, Comisia dorește să se constate că, prin faptul că nu se conformează obligației de a lua toate măsurile necesare pentru a închide cât mai repede posibil, în conformitate cu Directiva 1999/31/CE privind depozitele de deșeuri, siturile care nu au primit o autorizație care să le permită să funcționeze în continuare, România nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul dreptului Uniunii Europene.

Potrivit unor surse din Ministerul Afacerilor Externe, România urmează să fie condamnată de CJUE. Deocamdată, ţara noastră va trebui să plătească doar cheltuielile de judecată, însă nerespectarea de urgenţă a solicitărilor Comisiei Europene va duce la o a doua decizie, în baza căreia România va trebui să plătească sancţiuni de milioane de euro. Sancţiunea riscă să fie dictată chiar în timpul preşedinţiei semestriale a României în UE.

Loading...